Radio Adu najčešće slušate...

Radio Adu najčešće slušate...
Putem interneta
74  85.1%
Ne slušam Radio Adu
9  10.3%
Podjednako
3  3.4%
Preko antene
1  1.1%

Broj glasača  :  87
Prvo glasanje  :  petak, 08 jun 2012 01:10
Poslednje glasanje  :  sreda, 15 decembar 2021 05:59