Radio Adu najčešće slušate...

Radio Adu najčešće slušate...
Putem interneta
69  85.2%
Ne slušam Radio Adu
8  9.9%
Podjednako
3  3.7%
Preko antene
1  1.2%

Broj glasača  :  81
Prvo glasanje  :  petak, 08 jun 2012 01:10
Poslednje glasanje  :  ponedeljak, 04 novembar 2019 20:33