Koliko puta dnevno jedete?

Koliko puta dnevno jedete?
1-3
155  54%
3-5
73  25.4%
Ne brojim
26  9.1%
5-8
14  4.9%
Preko 10
14  4.9%
8-10
5  1.7%

Broj glasača  :  287
Prvo glasanje  :  subota, 22 januar 2011 13:06
Poslednje glasanje  :  subota, 31 decembar 2022 09:12