Radio Adu najčešće slušate...

Radio Adu najčešće slušate...
Putem interneta
76  85.4%
Ne slušam Radio Adu
9  10.1%
Podjednako
3  3.4%
Preko antene
1  1.1%

Broj glasača  :  89
Prvo glasanje  :  petak, 08 jun 2012 01:10
Poslednje glasanje  :  subota, 17 decembar 2022 00:57